SPRZEDAŻ BILETÓW NA KONCERTY LINNOCE

Zakup biletów
Sprzedaż biletów na Koncerty odbywa się według cennika dostępnego w ramach witryny internetowej KupBilecik.pl oraz w Kasie organizatora wydarzenia. Ceny wskazane w cennikach nie uwzględniają dodatkowych opłat serwisów transakcyjnych oraz kosztów przesyłki, w przypadku wyboru biletu w formie papierowej.
Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.